Doe mee: Reflecteer op gedragsverandering!

Persoonlijke reflectie op gedragsverandering met behulp van een werkboek gericht op slaap.

Met het werkboekje kunt u uw gedachtes over uw slaapgedrag structureren. Het werkboekje geeft u meer inzicht in uw eigen slaapbeleving. Het is geen slaaptherapie.

Het doel van het onderzoek is het vergelijken van een papieren werkboekje met een digitaal werkboekje (via de computer). Daarom ontvangt de helft van de mensen een papieren werkboekje, en de andere helft een computerprogramma. Er wordt aan de hand van een lijst bepaald of u het papieren of digitale werkboekje krijgt, hier kunnen wij niets aan veranderen.

U gaat twee keer met het werkboek aan de slag gaan. Vooraf, tussendoor en achteraf vult u een aantal vragenlijsten in.

Voordat u mee kunt doen, vragen wij u de onderstaande punten goed door te lezen. Als u ermee akkoord bent, kunt  u het toestemmingsformulier invullen. Na het invullen van het toestemmingsformulier krijgt u nog een aantal vragen.

1. Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van een papieren werkboek met een digitaal werkboek.

2. Wat wordt onderzocht?

Dit onderzoek bekijkt of een werkboek mensen kan helpen een beter beeld te krijgen van wat ze willen en kunnen.

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

U vult eerst een vragenlijst in via deze website. De bedoeling is dat u 2 keer een half uur à uur met het werkboek danwel het programma aan de slag gaat binnen 4 weken. U wordt gevraag vooraf, tussendoor en achteraf een vragenlijst (op de website) in te vullen. Er zal niet gevraagd worden naar de inhoud van de antwoorden die u gegeven heeft in het werkboek. De ingevulde antwoorden zijn uitsluitend voor uzelf.

4. Wat wordt er van u verwacht?

Er wordt van u verwacht dat u serieus met het werkboek of het computerprogramma aan de slag gaat en de vragenlijsten vooraf, tussendoor en achteraf invult. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u eerlijk antwoord geeft op de vragen die u gesteld worden, of aangeeft dat u die vraag niet wenst te beantwoorden. De onderzoeker is geen medische expert en kan daarom ook geen gezondheid gerelateerde vragen beantwoorden. Als u gezondheidsklachten heeft, verwachten wij dat u naar de huisarts gaat om deze te consulteren.

5. Welke risico’s zijn er mogelijk?

Wij voorzien geen risico’s die aan dit onderzoek verbonden zijn.

6. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Door mee te doen met het onderzoek krijgt u meer inzicht in uw gedachten rondom slaap. Een nadeel van deelname is dat het onderzoek u tijd kost.

7. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd nog bedenken en stoppen zonder een reden op te geven.

8. Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt?

Via deze website van het project kunt u op de hoogte blijven van de vorderingen binnen het project.

9. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw antwoorden op de online vragenlijsten via deze website worden ingezien en verwerkt door leden van het Sleepcare projectteam op het moment dat dit deelonderzoek is afgelopen. De antwoorden die u in het werkboek geeft, kunnen op geen enkele wijze door ons worden gezien.

Wij willen de gegevens die we verzamelen via de vragenlijsten en het interview graag  anoniem publiceren. Daarnaast willen we ze graag bewaren, want misschien kunnen we daar later nog een nadere analyse mee uitvoeren. Uw gegevens zullen anoniem bewaard worden. Als u niet wilt dat uw gegevens anoniem bewaard worden, respecteren wij dat natuurlijk. Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar sleepcare@uu.nl

10. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

Voor dit onderzoek krijgt u geen vergoeding. Wel krijgt u meer inzicht in uw eigen gedachten over slaap.

11. Heeft een ethische toetsingscommissie dit onderzoek goedgekeurd?

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Human Research Ethics Committee van de Technische Universiteit Delft.

12. Wilt u verder nog iets weten?

Vragen over het onderzoek kunt u op elk moment stellen aan de onderzoekers die meewerken aan dit project. Over het algemene Sleepcare-project kunt u contact opnemen  met Robbert-Jan Beun via sleepcare@uu.nl. Over dit specifieke experiment kunt u contact opnemen met de uitvoerende onderzoekster:

Corine Horsch
TU Delft – HB 12.270
Mekelweg 4
2628 CD Delft
sleepcare@uu.nl

 

Universiteit Utrecht logo TU Delft logo UvA logo