Test de vernieuwde app – groep 1

sleepcare_app_presentatie_aangepast

1. Wat is het doel van het onderzoek?

Ongeveer 10-15% van alle Nederlanders lijdt aan chronische slapeloosheid. Structureel slecht slapen kan vervelende gevolgen hebben voor je gezondheid en kwaliteit van leven. Daarom zijn goede behandelingen van groot belang. Gelukkig is slapeloosheid over het algemeen goed te behandelen: de juiste training kan mensen beter leren slapen, en dit blijkt zeker op lange termijn effectiever dan slaapmedicatie. Middels dit onderzoek bekijken wij of deze training ook via een Smartphone applicatie aangeboden kan worden.

2. Wat wordt onderzocht?

Chronische slapeloosheid lijkt goed te verhelpen middels cognitieve gedragstherapie. Zowel gesprekken met een psycholoog als online behandeling is effectief voor het verhelpen van chronische slapeloosheid. In dit onderzoek zijn wij aan het kijken of chronische slapeloosheid ook effectief behandeld kan worden via een Smartphone applicatie. De behandeling via de Smartphone bestaat uit een trainingsprogramma van zes weken en wordt aangeboden vanuit de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de TU Delft. Het trainingsprogramma wordt doorlopen in een periode van maximaal zes weken.

3. Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

De deelnemers konden zich aanmelden via www.ikgalekkerslapen.nl. De tien personen die mee konden doen, konden kosteloos de Smartphone applicatie voor insomnie downloaden. Er werd een vragenlijst afgenomen, waarna de deelnemers een week lang online een slaapdagboek invulden. Daarna kregen zij beschikking over de app. Na het volgen van de training volgde er weer een vragenlijst en nogmaals een slaapdagboek. Ook werden er naderhand interviews gehouden over de ervaringen met de Smartphone applicatie. Op basis van deze studie gaan wij hierna een grootschaliger onderzoek uitvoeren. Als u dus nu niet met dit onderzoek mee kon doen, kunt u waarschijnlijk wel met de vervolgstudie meedoen.

4. Wilt u verder nog iets weten?

Over het algemene Sleepcare-project kunt u contact opnemen  met ons via sleepcare@uu.nl. Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot

de uitvoerende onderzoeker:
Corine Horsch, MSc
Mekelweg 4
2628 CD Delft
tel. 015-2784566
email C.H.G.Horsch(at)tudelft.nl,

of tot de verantwoordelijke onderzoeker:
Dr. Jaap Lancee
Weesperplein 4
1018 AX Amsterdam
tel. 020-5258609
email J.Lancee(at)uva.nl

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek:
Dr. Arnold van Emmerik
Weesperplein 4
1018 AX Amsterdam
tel. 020-5258604
email A.A.P.vanEmmerik(at)uva.nl

Universiteit Utrecht logo TU Delft logo UvA logo