Eerste versie van de Sleepcare app

Screenshot Sleepcare app

Screenshot Sleepcare app

Dit (deel)onderzoek ging over de ervaringen van gebruikers met de Sleepcare app. De deelnemers testten de app gedurende 3 weken en beantwoorde  vragen over de gebruikerservaring via vragenlijsten en een telefonisch interview.

De getestte Sleepcare app bevatte een slaapdagboek en een ontspanningsoefening. De uitkomsten gaan de onderzoekers inzetten bij het ontwikkelen van een virtuele slaapcoach

1. Wat is het doel van het onderzoek?

Ongeveer 10% van de volwassen Nederlanders heeft chronische slapeloosheid (insomnie). Dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben, voor zowel de betrokkene als de omgeving. Daarom doen we in het Sleepcare-project onderzoek naar geautomatiseerde therapieën op het gebied van slapeloosheid. Chronische slapeloosheid of ‘insomnie’ houdt in dat iemand moeilijk in slaap valt of ‘s nachts lang wakker ligt en daarvan overdag ook last heeft. De te ontwikkelen therapie proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op iemands dagindeling en gewoonten. We maken daarbij gebruik van mobiele applicaties (apps) op een smartphone.

2. Hoe werd het onderzoek gedaan?

De deelnemers konden de Sleepcare app downloaden en installeren op hun eigen telefoon. Ze gebruikten de app dan 3 weken lang. De app bestond uit een slaapdagboek dat elke dag ingevuld diende te worden en een ontspanningsoefening die zo vaak gedaan kon worden als de deelnemers zelf wilden. De vraag vanuit het onderzoek was om de ontspanningsoefening minstens 2x per dag te doen. Voor beide onderdelen kregen de deelnemers herinneringen via de app. Elke week was dit anders: één week konden de deelnemers zelf instellen hoe laat ze een herinnering wilden krijgen, één week kregen ze automatisch herinneringen, en één week kregen ze geen herinneringen. De volgorde verschilde per persoon. Aan het eind van elke week ontvingen de deelnemers een vragenlijst over het gebruik van de app. En aan het einde van het onderzoek werd er een telefonisch interview gehouden.  Voor dit onderzoek kregen de deelnemers geen vergoeding.

3. Wilt u verder nog iets weten?

Vragen over het onderzoek kunt u op elk moment stellen aan de onderzoekers die meewerken aan dit project. Over het algemene Sleepcare-project kunt u contact opnemen  met Robbert-Jan Beun via sleepcare@uu.nl. Over dit specifieke experiment kunt u contact opnemen met de uitvoerende onderzoekster:

Corine Horsch
TU Delft – HB 12.270
Mekelweg 4
2628 CD Delft
sleepcare@uu.nl

 

Universiteit Utrecht logo TU Delft logo UvA logo